Årsmöte EFRS 2017

10th ANNUAL GENERAL MEETING EFRS
Bodil Andersson, Vice ordförande

Svensk förening för röntgensjuksköterskor är medlem i EFRS och föreningen har tidigt uttryck att det är ett viktigt medlemskap för att vara involverad i frågor på Europanivå och ha möjlighet till påverkan av röntgensjuksköterskans profession.
På EFRS Årsmöte den 10 – 11 november deltog totalt 37 medlemsorganisationer. Mötet ägde rum i Madrid, Hospital Universitario Príncipe de Asturias Carretera Alcalá-Meco. Den spanska organisationen för radiographers, The Sociedad Española de Graduados en Radiología var värd för Årsmötet.
Årsmötet diskuterade bland annat policys och strategier inför 2018. Flera beslut togs bland annat om dokument angående European Qualification Framework (EQF) 6, och dokument beträffande Continuing Professional Development (CPD). Tidskriften Journal Radiography Beslut togs också om revidering av interna lagar och riktlinjer. Ett annat beslut som togs var ny styrelse för EFRS de kommande tre åren, 2017-2020.

Val av ny styrelse för EFRS
Idag den 11 november 2017 har ett enhälligt Årsmöte beslutat om följande styrelsesammansättning:
President: Jonathan McNulty, Irland
Vice President: Charlotte Beardmore, UK
Kassör: Vasilis Syrgiamiotis, Grekland
Ledamot: Diego Catania, Italien
Ledamot: Charlotte Graungaard Falkvard, , Danmark
Ledamot: Anke Ohmstede, ledamot, Tyskland
Utöver EFRS styrelse finns även ett rådgivande organ och en expert-grupp. Dessa grupper arbetar i nära samverkan med styrelsen i olika frågor knutna till professionen, Radiographer. Radiographer är den benämning på professionen som, enligt tidigare beslut, ska användas i dokument som berör både professionella och vetenskapliga underlag inom Europa.
Avgående President, Håkon Hjemly, Norge, kommer att från och med Årsmötet ingå i EFRS rådgivande organ, ”The Advisory Board”.
Välkommen att läsa mer om EFRS och Årsmötet på hemsidan för EFRS, https://www.efrs.eu/

“Together everything is possible”
“Everything is possible”

Nyhetsarkivet - Klicka så kommer de upp ovan.

Medlemskap

Vill du bli medlem eller har frågor angånde ditt medlemskap?

Tidningen Röret

Röret är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år.

Utbildning

Vill du ha information om kurser, stipendier och lärosäten?

Strålskydd

Här kan du läsa mer om föreningens arbete för strålskydd, inklusive remissvar till nya strålskyddslagen.

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Vetenskapliga rådet

Nytt från vetenskapliga rådet.

Annonsering?

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka