Internationellt arbete

Emergency radiology: from head to toe

Emergency radiology: from head to toe
Celebrating the International Day of Radiology with a special article collection
The International Day of Radiology is led by the European Society of Radiology (ESR), the Radiological Society of North America (RSNA) and the American College of Radiology (ACR). It has the aim of “building greater awareness of the value that radiology contributes to safe patient care, and improving understanding of the vital role radiologists play in the healthcare continuum.”

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskors internationella arbete består av aktivt deltagande i International Society of Radiographers and Radiological Technologist (ISRRT). Föreningen har sedan många år tillbaka ett medlemskap i ISRRT som är den enda globala organisationen som representerar alla områden inom den radiologiska medicinska teknologin. Föreningen är också medlemmar i European Federation of Radiographers Societies – EFRS som är på stark framväxt i Europa. EFRS har som syfte att bättre ta tillvara professionens intressen utifrån ett delvis politiskt perspektiv. Föreningen finns även representerad i Nordic Society of Radiographers (NSR). Inom NSR arbetar man balnd annat med att utveckla en Nordic Masters in Radiography/Radiotherapy (NOMAR).
Mer om vårt internationella arbete kan Du läsa till vänster.

News EFRS

Senaste nytt från EFRS.
Idag den 8 november har val av ny styrelse i EFRS genomförts. 27 länder deltog i valet och 26 röstade för. Till president valdes Csaba Vandulek, vice precident Håkon Hjelmby, kassör Jonathan McNulty. Clizia Dionisi och Vasileios Syrggiamiitis, ledamöter.
Newsletter ISRRT

Newsletter ISRRT/WHO


Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka